W karnawale – Grupa Czerwona

Dzieci siedzące przy stole w przedszkolu - Przedszkole Samorządowe Nr 2 Pod Słonkiem w Białymstoku

Codziennie w naszej grupie praca ma na celu wszechstronny rozwój naszych maluchów. Poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych, staramy się rozwijać ich narządy mowy, by swobodnie wyrażały swoje myśli i uczucia.

Nasi mali odkrywcy poznają również bogactwo strojów ludowych z różnych regionów Polski. Przy okazji poznają „Krakowiaka”, taniec ludowy pełen energii i radości, ucząc się przy tym kroku cwału bocznego.

Nie zapominamy również o doskonaleniu sprawności manualnej. Poprzez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne i ćwiczenia rąk, nasze dzieci uczą się precyzji i zręczności, które przydadzą się w przyszłości.

Karnawał to czas radosnych zabaw i zwyczajów, dlatego poznajemy tradycje związane z karnawałem zarówno w Polsce, jak i na świecie. Stosujemy się także do zmiennych warunków pogodowych, aby dzieci były odpowiednio ubrane na każdą okazję.

Nasi maluchy uczestniczą również w zajęciach rytmicznych, gdzie obecnie uczą się piosenki „4 piłki” o zmieniających się porach roku, co nie tylko rozwija ich rytm, ale także wzbogaca ich wiedzę o otaczającym świecie.

Podczas zajęć dzieci poznają litery i cyfry zgodnie z programem nauczycieli, rozwijając swoje umiejętności poznawcze.

Nie zapominamy także o rozwijaniu aktywności twórczej oraz budowaniu relacji z rówieśnikami. Nasze przedszkolaki uczą się współpracy i wspólnego tworzenia, co jest niezwykle ważne dla ich rozwoju społecznego.

«
»
Skip to content