Ramowy rozkład dnia

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


7:30 – 12:30

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, poranne ćwiczenia.

8:15 – 8:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 10:00 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, w tym zajęcia z języka angielskiego oraz rytmika.

10:00 – 11:15 Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11:15 – 11:30 Czynności porządkowe. Mycie rąk, przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 — 14:00 Odpoczynek, kwadrans na bajkę — grupy młodsze, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy: podejmowane z inicjatywy dzieci, w kącikach zainteresowań, tematyczne, w terenie — grupy starsze.

14:00 – 14:15 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

14:15 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 16:30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, zajęcia w kółkach zainteresowań, udział w zajęciach dodatkowych tj. piłka nożna, Zumba/WINgee, robotyka/programowanie, przedszkoliada.

16:30 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content