Informacje

Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0119/16
Tytuł: : Wsparcie na starcie – program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli
Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Zapytanie o cenę koordynator

INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 • GMINA MIASTO BIAŁYSTOK/PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 realizują projekt pt.: “Wsparcie na starcie- program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli”
 • Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0119/16
 • Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 218014,00; wartość projektu: 256491,00
 • Czas trwanie projektu: 01.02.2018-30.11.2019
 • Cel projektu: Podwyższenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje kluczowe 143 dzieci oraz poszerzenie wiedzy i wzmocnienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 2 “Pod Słonkiem”
 1. REKRUTACJA:
 • projektem zostaną objęte wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 oraz 6 nauczycieli PS2
 • rekrutacja odbywać się będzie od 01.02.208 do 28.02.2018 poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.ps2.bialystok.pl oraz przekazanie ich bezpośrednio Nauczycielkom w grupach, Dyrekcji, bądź zostawienie ich w biurze projektu.
 1. MODUŁY SZKOLENIOWE
 • język angielski – 30 godzin dydaktycznych na grupę. Na zajęciach zostaną wykorzystane naturalne predyspozycje dzieci, angażując pamięć emocjonalną oraz wszystkie narządy zmysłów dziecka. Dzieci uczą się poprzez zabawę i aktywną komunikację.
 • laboratorium przedszkolaka – 20 godzin dydaktycznych na grupę. Zajęcia będą się opierać na eksperymentach wykonywanych dla dzieci i przez dzieci. Dzięki eksperymentom dzieci nabędą informacje naukowe, niezbędne do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy. Program zawiera ciekawostki naukowe z dziedzin takich jak: chemia, fizyka, astronomia, budowa cząsteczki wody, pojęcie światła, elektryczności i inne.
 • kalkulator – 10 godzin dydaktycznych na grupę. Program oparty na pracy dzieci z tabletami. dzieci w grupach będą rozwiązywać proste zadania matematyczno-logiczne. na pierwszych zajęciach będą też uczestniczyli Rodzice/Opiekunowie dzieci.
 • Mały Odkrywca – 60 godzin dydaktycznych na grupę. Program nauki czytania globalnego poprzez gry, zabawy, zadania, dramę.

Projekt pt.: ” Wsparcie na starcie- program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli” ; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Projekt realizowany przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Białymstoku w okresie

01.02.2018-30.11.2019

Przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Efektywne Kształcenie” oraz przygotowania materiałów treningowych dla nauczycieli przygotowujących do wdrożenia autorskich programów rozwojowych

Przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Efektywne Kształcenie” oraz przygotowania materiałów treningowych dla nauczycieli przygotowujących do wdrożenia autorskich programów rozwojowych

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy mikroskopówZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy tabletówZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Skip to content