Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania dla dziecka

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU I OPIEKUNA PRAWNEGO
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 4. OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB INNCH STWIERDZONYCH DEFICYTACH
 5. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU DZIECKA
 6. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA DZIECI

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NAUCZYCIELA
 2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU I  OPIEKUNA PRAWNEGO
 4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 5. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELI
Skip to content