Ubezpieczenie

Ogólne warunki ubezpieczenia

https://interrisk.pl/wp-content/uploads/2022/06/OWU-EDU-PLUS-od-04.04.2022r..pdf

Zasady zgłaszania szkód

5 NIEZBĘDNYCH INFORMACJI O UBEZPIECZENIU NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Możesz ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie, w wybrany przez siebie sposób. Zapytaj o ubezpieczenie dziecka u swojego agenta, odwiedź wybraną firmę ubezpieczeniową, sprawdź w internecie itd.
 2.  Brak ubezpieczenia to brak pomocy. Pamiętaj — całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.
 3. Wartość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia. Atrakcyjne oferty cenowe mogą oznaczać jednocześnie niskie sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie — niskie kwoty wypłacanych świadczeń.
 4. Pytaj i decyduj:
  • Ile konkretnie pieniędzy dostanę, gdy dziecko złamie rękę?
  • Czy dostanę pieniądze w trakcie, czy dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji dziecka?
  • Czy dostanę pieniądze za pobyt dziecka w szpitalu? Za leczenie? Za rehabilitację?
 5. Masz prawo wiedzieć!
  • Masz prawo do:
   • zapoznania się z wszystkimi warunkami umowy, w tym z tabelami uszczerbków,
   • rozmowy z pośrednikiem, który oferuje polisę,
   • porównania oferty u pośredników z różnych firm,
   • spokojnego zastanowienia się nad propozycją.

UBEZPIECZENIE NNW TO NIE TYLKO PIENIĄDZE ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU

To również dodatkowe świadczenia.
Sprawdź, czy oferowana Ci polisa zapewnia np.:

 • pokrycie kosztów prywatnych lekcji, gdy dziecko nie może chodzić do szkoły,
 • pieniądze za każdy dzień niezdolności do nauki,
 • pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • sfinansowanie (w całości lub w części) kosztów leczenia (np. kupna leków) i rehabilitacji.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ Z UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO?

Przygotuj:

 • Serie i numer polisy.
 • Dane osoby ubezpieczonej.
 • Dane Ubezpieczającego.
 • Dokumentacje medyczna z przebiegu leczenia opisująca rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierająca dokładna diagnozę; kartę informacyjna ze szpitala.
 • Rachunki lub faktury oraz dowody ich zapłaty
 • Numer rachunku bankowego, na który należy wypłacić odszkodowanie

Wybierz dogodny dla Ciebie sposób zgłoszenia szkody:

Internetowo — za pośrednictwem formularza na www.interrisk.pl

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Telefonicznie — pod numerem InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Poczta elektroniczna — skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) na adres e-mailowy: szkody@interrisk.pl

Poczta tradycyjna — kompletna dokumentacje należy wysłać na adres:

Przegr. Pocztowa nr 3334
40-610 Katowice

Osobiście — W dowolnej jednostce InterRisk TU S.A.

adresy www.interrisk.pl Vienna Insurance Group.

Druk zgłoszenia jest dostępny na stronie www.interrisk.pl w sekcji do pobrania:

Link: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

Skip to content