Harmonogram rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK 2024/2025

Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 26 lutego 2024 r.
do 8 marca 2024 r.

do godz. 15.00
od 27 maja 2024 r.
do 3 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 25 marca 2024 r.
do godz. 12.00
do 17 czerwca 2024 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28 marca 2024 r.
o godz. 15.00
19 czerwca 2024 r.
o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)do 4 kwietnia 2024 r.
do godz. 15.00
do 21 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych5 kwietnia 2024 r.
o godz. 15.00
24 czerwca 2024 r.
o godz. 15.00
Skip to content