Harmonogram rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK 2023/2024

Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 27 lutego 2023 r.
do 10 marca 2023 r.

do godz. 15.00
od 26 maja 2023 r.
do 2 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 27 marca 2023 r.
do godz. 12.00
do 16 czerwca 2023 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych30 marca 2023 r.
o godz. 15.00
20 czerwca 2023 r.
o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)do 3 kwietnia 2023 r.
do godz. 15.00
do 22 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych4 kwietnia 2023 r.
do godz. 15.00
23 czerwca 2023 r.
o godz. 15.00
Skip to content