Uchwała – Rozporządzenie – Zarządzenie

Zarządzenie nr 756/18
W sprawie wykonania uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych. (1,2 MB, PDF)

Uchwała nr L/770/18
W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (100 KB, PDF)

Zarządzenie Nr 418/17
Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXIII/531/17  Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018. (… KB, PDF)

Uchwała Nr XXXIII/531/17 
Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
(900 KB, PDF)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2015
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(200 KB, PDF)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2015
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(450 KB, PDF)

Zarządzenie Nr 3892/13
Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.
(… KB, PDF)

Uchwała NR XLIX/561/13
Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.
(100 KB, PDF)

Skip to content