Białostocka Karta Dużej Rodziny

Warunki korzystania z ulg:

  • rodzina jest zameldowana i zamieszkuje na terenie Białegostoku,
  • prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,
  • dzieci są w wieku poniżej 18. roku życia, a jeżeli uczą się lub studiują – do 26. roku życia.
  • każdy członek rodziny posiada imienną Białostocką Kartę Miejską (kartę otrzymasz nieodpłatnie).

Jeśli posiadasz już imienną kartę miejską, nie będzie konieczności wyrabiania nowej.
Kartę Dużej Rodziny uruchomimy na starej karcie.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się także rodzinę zastępczą zamieszkującą na terenie Miasta Białegostoku albo na terenie innych powiatów, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci pochodzących z Miasta Białegostoku.

  • ulgi na bilety okresowe w komunikacji miejskiej,
  • ulgi w opłatach za żłobek i przedszkole,
  • na pływalni, lodowisku,
  • instytucjach kultury oraz u partnerów programu udokumentujesz elektroniczną Białostocką Kartą Miejską.

3000 rodzin z Białegostoku ma troje lub więcej dzieci ! Znasz taką rodzinę? Informacje podaj dalej. Nie lubisz stać w kolejce? Załatw sprawę dzisiaj. Nie czekaj do jutra, bo będziesz ostatni w kolejce!

źródło: komunikacja.bialystok.pl

Skip to content