Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku jest zobowiązane do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony przed krzywdzeniem. Niniejsza Polityka określa zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka.

    Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrekcją przedszkola lub pedagogiem.

    Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – Przedszkole Samorządowe Nr 2 Pod Słonkiem (PDF – skan 4 MB)

    Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – Przedszkole Samorządowe Nr 2 Pod Słonkiem (DOC 406 KB)

    Skip to content