Dziecko pod wpływem traumy

Trauma to szczególny rodzaj stresującego zdarzenia w postaci narażenia na utratę życia, poważnego obrażenia ciała bądź doświadczenia przemocy seksualnej. Sytuacje te mogą dotyczyć samego dziecka, ale także opiekuna lub innych osób, jeśli dziecko jest świadkiem takich zdarzeń (APA, 2013). Sytuacje traumatyczne to nie tylko okoliczności zagrożenia życia dziecka lub innych osób poprzez bezpośrednie uczestnictwo czy bycie świadkiem takich zdarzeń, ale także agresja i przemoc fizyczna czy psychiczna. Wszystkie one nie mieszczą się w normalnych dziecięcych doświadczeniach i wymagają uruchomienia strategii radzenia sobie, odpowiednich do wieku i posiadanych zasobów.

Dziecko pod wpływem traumy (PDF)
PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I PORADNI PSYCHOLOGICZNYCH
dr Ewa Odachowska-Rogalska

«
»
Skip to content