Komunikacja emocjonalna

Emocje to język, którego używamy, aby się ze sobą porozumieć. Możemy komunikować się bezpośrednio, zarówno za pomocą sygnałów werbalnych, jak i mowy ciała. Ale to emocje leżą u podstaw interpretacji tych wymian. Ostatecznie nawiązujemy ze sobą kontakt poprzez użycie naszego słownictwa emocjonalnego. Umiejętność komunikacji emocjonalnej zdobywamy dzięki relacji z naszymi rodzicami/opiekunami. Kiedy komunikacja emocjonalna nie działa prawidłowo, dziecko czuje się opuszczone, niezrozumiane, objawia się to niemożnością bycia emocjonalnie obecnym z innymi, a także niemożności rozeznania swoich potrzeb, braku umiejętności wczuwania się w emocje innych, rozumienia ich.

Materiały edukacyjne - Przedszkole Samorządowe Nr 2 Pod Słonkiem w Białymstoku

Źródło: Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku

«
»
Skip to content