Razem odkrywamy nieznany świat zawodów i uczymy się z uśmiechem – Grupa Czerwona

Dzieci podczas zajęć w przedszkolu - Przedszkole Samorządowe Nr 2 Pod Słonkiem w Białymstoku

W trakcie obecnej pełnej ekscytacji edukacyjnej podróży nasze maluchy zgłębiają tajniki różnych zawodów! To intensywny tydzień pełen zajęć dydaktycznych, ruchowych i rytmicznych, w których dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także aktywnie uczestniczą w różnorodnych aktywnościach.

W trakcie zajęć matematycznych dzieci przyswajają liczenie na konkretnych przykładach, doskonaląc umiejętność stosowania cyfr od 1 do 8. Analiza i synteza słuchowa stają się niezwykłym wyzwaniem, gdy maluchy tworzą wyrazy z liter, które już poznały. Słuchanie utworów literatury dziecięcej to dla nich nie tylko forma rozrywki, ale także doskonała okazja do rozwijania wrażliwości na dźwięki języka.

Kształtowanie aktywnej postawy to kluczowy element naszych zajęć. Dzieci nie tylko wypowiadają się na określone tematy, ale także aktywnie uczestniczą w rozmowach, stawiają pytania i udzielają odpowiedzi. To nie tylko nauka, to interaktywna zabawa, która rozwija umiejętności społeczne naszych małych odkrywców.

Ale to dopiero początek! W tym i kolejnym tygodniu przedszkolaki czekają fascynujące tematy dotyczące bezpieczeństwa, które będą realizowane przy współpracy z przedstawicielami Straży Miejskiej.

«
»
Skip to content